411-el-kaosa-kalktı_107301

411 El Kaosa Kalktı!

Üniversitelerdeki başörtü sorununu çözmek üzere 2008 yılında Ak Parti ve MHP bir anayasa değişikliğinde anlaştı. 6 ve 9 Şubat 2008 tarihlerinde üniversitelerde başörtüsüne özgürlük getirmek amacıyla hazırlanan Anayasa değişikliği TBMM’de 518 milletvekilinin katıldığı oylamada 411 olumlu, 103 olumsuz oyla kabul edildi.

10 Şubat 2008 günü Hürriyet Gazetesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aldığı bu kararı “411 EL KAOSA KALKTI” başlığıyla duyurdu.

27 Şubat 2008 tarihinde bu anayasa değişikliği hakkında, CHP ve DSP ile birlikte 112 milletvekili şikayet dilekçesiyle Anayasa Mahkemesinde dava açılma talebiyle resmi başvuru yaptı.

Anayasa Mahkemesi ise yapılan değişikliği esastan inceleme yetkisi olmamasına rağmen 2. maddedeki laiklik ilkesine aykırılık tespit ettiğini, Anayasanın 2. maddesinin de 3. madde hükümlerine göre değiştirilemez olduğunu bu nedenle bu anayasa değişikliğinin de anayasaya aykırı olduğunu iddia ederek hukuki açıdan çığır açan bir yorum yaptı ve 411 milletvekilinin iradesi ile alınan bu değişiklik kararını iptal etti.